Bộ ổn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ ổn điện[edit]

Một bộ phận điện có khả năng tạo ra một điện thế ổn không đổi theo tần số thời gian bao gồm các loại ổn điện thường gặp bao gồm

Bộ ổn điện[edit]

Bộ ổn điện tần số thấp[edit]

Lối mắc Tính chất
Bộ ổn điện ở tần số thấp 1st Order Lowpass Filter RC.svg

Bộ ổn điện ở tần số thấp BoloctansoLR2.PNG

Bộ ổn điện tần số cao[edit]

Ổn điện tần số cao High pass filter.svg


Ổn điện tần số cao Series-RL.svg

Bộ ổn điện băng tần[edit]

Mạch điện Tính chất
Lối mắc 1 BoloctansoLR2.PNGHigh pass filter.svg


Lối mắc 2
1st Order Lowpass Filter RC.svgSeries-RL.svg
Bộ ổn điện băng tần chọn lựa[edit]

Mạch điện Tính chất
Band pass filter.png