Bộ biến điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện tử có khả năng biến đổi điện thế

Từ trên

Tăng điện khi
Giảm điện khi
Dẩn điện khi
So sánh điện khi
khi