Dẩn điện

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Mọi vật dể dẩn điện tìm thấy từ các Kim loại như Đồng (Cu), Sắt (Fe)

Ứng dụng[edit]

Dẩn điện được dùng trong việc chế tạo ra các Linh kiện điện tử thu động như