Cuộn từ

From Wikiversity

Cuộn Từ là một linh kiện điện tử có khả năng sanh Từ khi mắc nối với điện . Cuộn Từ có Biểu Tượng mạch điện


Từ dung[edit]

Từ Dung là tính chất vật lý của cuộn từ đại diện cho từ lượng sinh ra bởi một dòng điện trên cuộn từ . Từ Dung có ký hiệu mạch điện L đo bằng đơn vị Henry H . Theo Ampere,

Với cuộn từ tạo từ một cộng dây dẩn điện có kích thứớc Chiều dài , l , Điện tích , A , với vài vòng quấn N . Khi mắc với điện

Từ trên,


Từ Dung của dẩn điện thường gặp

Cộng dây thẳng dẩn điện
Vòng tròn dẩn điện
Cuộn tròn của N vòng tròn dẩn điện

Phản ứng điện của cuộn từ[edit]

Điện DC[edit]

Từ cảm
Từ dung
Dòng điện

Điện AC[edit]

Điện thế
Dòng điện
Điện kháng
Điện kháng
Điện ứng
Góc độ khác biệt
Hằng số thời gian

Mạch điện cuộn từ[edit]


Tổng kết cuộn từ[edit]

Linh Kiện Điện Tử Điện Trở
Cấu Tạo Tạo từ một cộng dây dẩn điện có kích thước Chiều Dài l, Diện Tích A , Độ Dẩn Điện và số vòng quấn N
Biểu Tượng
Từ Dung
Dòng Điện
Cảm từ
Điện Thế
Dòng Điện
Năng Lượng Điện
Điện Kháng


Điện Ứng


Góc độ khác biệt
Hằng số thời gian
Phản Ứng Tần Số Đóng mạch ở tần số thấp . Hở mạch ở tần số cao với cuộn từ không có thất thóat