Bộ khuếch đại điện dương

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại dương của điện thế nhập

Loi mac[edit]

Bộ khuếch đại điện dương Lối mắc Công thức
Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơ Transistor amplifier blocked emitor.svgVới

. Với

Bộ khuếch đại điện dương Op Amp 741 Non-inverting amplifier
Bộ khuếch đại điện dương biến điện Transformer3d col3.svg