Bộ khuếch đại hiệu hai điện thế

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Ký hiệu mạch điện và chức năng của Op Amp Opamppinouts.png


Khuếch đại hiệu hai điện thế ở cổng nhập

Khuếch đại điện âm


Khuếch đại điện dương


So sánh điện thế