Bộ khuếch đại hiệu hai điện thế

From Wikiversity
Ký hiệu mạch điện và chức năng của Op Amp


Khuếch đại hiệu hai điện thế ở cổng nhập

Khuếch đại điện âm


Khuếch đại điện dương


So sánh điện thế