Biến độc lập

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một biến độc lập được sử dụng trong thống kê để dự đoán hoặc giải thích một biến phụ thuộc .

Ví dụ: Tuổi và Giới tính có thể được sử dụng làm biến độc lập để dự đoán tuổi chết hoặc tuổi thọ (biến phụ thuộc).

Trong các thiết kế thử nghiệm , các biến độc lập được thao tác bởi nhà nghiên cứu (ví dụ, các liều lượng khác nhau của một loại thuốc). Trong các thiết kế bán thử nghiệm và không thử nghiệm , các biến độc lập có thể là các biến không tự nhiên, không bị thao túng được đo lường và sử dụng để dự đoán các biến trong các biến phụ thuộc.

Tham khảo[edit]