Biểu tượng điện tử

From Wikiversity

Biểu tượng điện tử[edit]

Linh kiện bị động[edit]

RLCY
90px 90px 105px 65px
Điện trở (kiểu Mỹ) Điện trở (kiểu EU) Cuộn cảm Tụ điện
90px 90px 50px 70px
Chiết áp (Potentiometer)
(kiểu Mỹ)
Chiết áp (Potentiometer)
(kiểu EU)
Tụ điện phân cực Tụ điện hóa phân cực
90px 90px 75px 55px
Điện trở biến đổi Rheostat Điện trở vi chỉnh Trimmer Tụ điện biến đổi lõi khí Tụ điện vi chỉnh Trimmer
70px
       
70px
+       
110px
 
 
100px
Điện trở nhiệt CTN Thermistor Điện trở nhiệt CTP Photoresistor LDR (Điện trở quang) Varistor VDR (Điện trở điện áp)
70px 70px 70px 70px
Biến áp Biến áp giảm Biến áp tăng Biến áp ra ở giữa -
70px 70px 70px 70px
35px 70px 70px
Biến áp tự ngẫu Biến áp FI Cuộn cảm chống sốc
65px 50px 80px
Antenna Nối đất Thạch anh
70px 50px 65px 150px
Microphone Loa Beeper, Buzzer Jack mono/stereo

Linh kiện chủ động[edit]

DIODE
150px 150px 150px 150px
Điốt Điốt Zener Điốt tunnel Điốt biến dung varicap
130px 150px 150px 65px
Điốt phát quang, LED Điốt Schottky Photodiode Điốt hạn chế điện áp
150px 110px 70px 80px
Thyristor SCR Thyristor GTO Diac Triac
140px 140px 110px
Chỉnh lưu cầu 4 diode Chỉnh lưu cầu 4 diode Chỉnh lưu cầu 4 diode
TRANSISTOR
70px 70px 70px
Transistor NPN Transistor PNP Transistor NPN collector nối vỏ
80px 90px 140px
Transistor Darlington Phototransistor Photocoupler (Optocoupler)
85px 85px 75px 75px
Transistor UJT kênh N Transistor UJT kênh P Transistor IGBT kênh N giàu Transistor IGBT kênh N nghèo
110px 110px 110px 110px
Transistor JFET kênh N Transistor MOSFET kênh N giàu Transistor MOSFET kênh N giàu Transistor MOSFET kênh N nghèo
110px 110px 110px 110px
Transistor JFET kênh P Transistor MOSFET kênh P giàu Transistor MOSFET kênh P giàu Transistor MOSFET kênh P nghèo

Máy phát, cắt mạch, thứ khác[edit]

100px 100px 80px 80px
Mạch phát thế Mạch phát dòng Nguồn điện một chiều Nguồn điện xoay chiều
60px 50px 50px
Pin đơn Pin, Battery Pin, Battery
100px 100px 100px 90px
Cắt mạch, công tắc Nút nhấn thường mở Nút nhấn thường đóng Đổi mạch, công tắc
100px 90px 90px 140px
Đổi mạch, công tắc đôi DPST Đảo mạch Đảo mạch kép DPDT Rơle cơ điện
80px 95px 90px 90px
Cầu chì Đèn Neon Đèn dây tóc Đèn huỳnh quang
100px 100px
Mô tơ Electrolyzer Galvanometer Oscilloscope
100px 100px 100px 100px
Vôn kế Ampe kế Ôm kế Watt kế
50px 50px 50px 35px
Chéo dây không nối Nối Nối chữ T Nối Mass
55px 60px 70px 50px
Protection Classe III
Cách ly cao
Protection Classe II
Cách ly kép
Protection Classe I
Nối đất
Point équipotentiel
Điểm nối đất

Mạch tích hợp[edit]

MẠCH TÍCH HỢP
110px 80px 150px 170px
Ổn áp Ổn áp Khuếch đại thuật toán
AOP (kiểu Mỹ)
Khuếch đại thuật toán
AOP (kiểu EU)
MẠCH LOGIC
170px 170px 160px 130px
Mạch cộng bán phần Mạch cộng toàn phần Mạch cộng hoàn toàn Trigger Schmitt
120px 140px 180px 80px
Mạch toán logic ALU Multiplexer 2 vs 1 Multiplexer 4 vs 1 Đệm ba trạng thái (tri-state)
380px 380px
Mạch đếm không đồng bộ Mạch đếm đồng bộ
CỔNG LOGIC (ANSI)
130px 130px 130px 130px
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
130px 130px 130px 130px
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
CỔNG LOGIC (IEC)
130px 130px 130px 130px
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
140px 140px 140px 140px
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
CỔNG LOGIC (DIN)
100px 100px 100px 100px
Mạch đệm, Buffer Cổng OR Cổng AND Cổng XOR
100px 100px 100px 100px
Mạch đảo, Cổng NOT Cổng NOR Cổng NAND Cổng XNOR
FLIP-FLOP
100px 100px 100px 100px
Flip-flop RS Flip-flop RSH Flip-flop D (simple) Flip-flop D
100px 100px 100px 100px
Flip-flop JK (simple) Flip-flop JK Flip-flop D Flip-flop T

Đèn điện tử chân không[edit]

Đèn điện tử chân không
60px 95px 110px 110px
Diode Triode Tetrode Pentode
a
k
f
, anode
, cathode
, filament
a
g1
k
f
, anode
, grid
, cathode
, filament
a
g2
g1
k
f
, anode
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
100px 100px 100px 190px
Hexode Heptode Octode Khuếch đại đẩy kéo
a
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g5
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, grid control
, cathode
, filament
a
g6
g5
g4
g3
g2
g1
k
f
, anode
, grid d'arrêt
, grid ecran
, grid control
, grid ecran
, anode auxiliairy
, grid control
, cathode
, filament

Tham khảo[edit]

Template:Tham khảo

Xem thêm[edit]

Liên kết ngoài[edit]