Bilgisayar Programlama/C/Veri Girişi

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

Bu bölümde scanf() kodu ile veri girişinin yapıldığı program kodları yazılacaktır.

scanf kodu[edit]

Veri girişi için kullanılır, sözdizimi şu şekildedir:

 scanf("%d", &degiskenismi);

Tırnak içinde değişken değerinin türü (int, float, char), virgülden sonra değerin atanacağı değişkenin ismi önünde & işareti ile yazılır.

Ekrana Tek Sayı Yazdırma[edit]

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int Sayi1;
   printf("Sayı girin: \n");
   scanf("%d", &Sayi1);       /* bu satır veri girişini sağlayacaktır */
   printf("Girilen sayı: %d", Sayi1);
   return 0;
 }

Programın dönüşü:

 Sayı girin:

örneğin: 3 yazıp Enter tuşuna basıldığında:

 Sayı girin: 3
 Girilen sayı: 3 

Ekrana Girilen İki Sayıyı Toplama[edit]

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);                /* 1. sayı girişi */
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);                /* 2. sayı girişi */
   printf("Sayıların toplamı: %i", sayi1 + sayi2);  /* iki sayının toplamını yazdır */
   return 0;
 }

Dönüş:

 Sayı 1:

Değerler girilince:

 Sayı 1: 4
 Sayı 2: 9
 Sayıların toplamı: 13

İki Sayının Ortalamasını Bulma[edit]

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int sayi1, sayi2;
   printf("Sayı 1: ");
   scanf("%i", &sayi1);                /* 1. sayı girişi */
   printf("Sayı 2: ");
   scanf("%i", &sayi2);                /* 2. sayı girişi */
   printf("Sayıların ortalaması: %i", (sayi1 + sayi2) / 2);  /* iki sayının ortalamasını yazdır */
   return 0;
 }

Dönüş:

 Sayı 1:

Değerler girilince:

 Sayı 1: 5
 Sayı 2: 15
 Sayıların ortalaması: 10