Bilgisayar Programlama/C/While Döngüsü

From Wikiversity
Eğitim seviyesi
Bu öğrenim kaynağı yükseköğrenim (üniversite) seviyesindedir.

C dilinde kullanılan bir diğer döngü kodu ise while döngüsüdür. for döngüsünden farkı, i++ (artırma) veya i-- (azaltma) komutunun bloğun içine yazılmasıdır. Bu komutlar blokta bulunmadığı halde kod, program durduruluncaya kadar çalışacaktır. Döngüde parantez ( ) içinde belirtilen koşul geçerli olduğu sürece kodu tekrarlı olarak çalıştırır.

 #include <stdio.h>
 
 int main() {
   int i = 0;
   
   while (i < 10) {   /* i değişkeni 10'dan küçük olduğu sürece bu kodu çalıştır */
    printf("Yazı %d\n", i);
    i++;       /* i değişkenini her kod çalıştığında 1 artır */
   }
   return 0;
 }

Dönüş:

 Yazı 0
 Yazı 1
 Yazı 2
 Yazı 3
 Yazı 4
 Yazı 5
 Yazı 6
 Yazı 7
 Yazı 8
 Yazı 9

Koşul i < 10 yani 10'dan küçük olarak belirtildiği için değerler 9'a kadar dönmüş; değişken 10 değerine ulaştığında kod çalışmayı durdurmuştur.

Bir diğer örnek ise şu şekildedir:

 #include <stdio.h>
   
 int main() {
   int i = 20;
   
   while (i > 10) { 
    printf("Yazı %d\n", i);
    i--;       
   }
   return 0;
 }

Dönüş:

 Yazı 20
 Yazı 19
 Yazı 18
 Yazı 17
 Yazı 16
 Yazı 15
 Yazı 14
 Yazı 13
 Yazı 12
 Yazı 11

Bu örnekte ise i > 10 (i değişkeni 10'dan büyük ise) koşulu ve i-- (i sayısını 1 azalt) komutu kullanılmıştır. İşlevi hemen hemen üstteki örnektekiyle aynıdır.