Công nghệ 8/Bản vẽ kĩ thuật

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường được vẽ theo tỉ lệ.

Các loại bản vẽ kĩ thuật[edit]

Hai loại thuộc hai lĩnh vực quan trọng:

  • Bản vẽ cơ khí: gồm các bản vẽ liên quan đến cấu tạo, thiết kế, lắp ráp, sử dụng,... các máy móc, thiết bị.
  • Bản vẽ xây dựng: gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, thi công, sử dụng,... các công trình kiến trúc, xây dựng.

Các bản vẽ kĩ thuật được vẽ tay, dụng cụ vẽ hoặc bằng sự trợ giúp của máy tính điện tử.

Tham khảo[edit]

SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 29