Công nghệ 8

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Danh sách các bài học thuộc môn Công nghệ lớp 8:

Phần một – Vẽ kĩ thuật Chương I: Bản vẽ các khối hình học

Chương II: Bản vẽ kĩ thuật

Phần hai – Cơ khí

Chương III: Gia công cơ khí

Chương IV: Chi tiết máy và lắp ghép

Chương V: Truyền và biến đổi chuyển động

Phần ba – Kĩ thuật điện

Chương VI: An toàn điện

Chương VII: Đồ dùng điện gia đình

Chương VIII: Mạng điện trong nhà

Lưu ý: những tên bài được tô màu đỏ chính là những bài chưa được tạo ra, bạn có thể tạo ra và cải tạo những bài đang có. Thân mến!