Công nghệ 8/Hình chiếu

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Khái niệm hình chiếu[edit]

Hình chiếu là hình nhận được trên mặt phẳng khi chiếu vật thể.

Các phép chiếu[edit]

 • Phép chiếu xuyên tâm: là phép chiếu mà các tia chiếu đồng quy tại một điểm, điểm đó được gọi là tâm chiếu S.
 • Phép chiếu song song: là phép chiếu mà các tia chiếu song song vớ nhau và song song với phương chiếu
 • Phép chiếu vuông góc: là phép chiếu mà các tia chiếu song song với nhau và song song với phương chiếu (gọi là L) mà phương chiếu (L) vuông góc với mặt phẳng chiếu.

Các hình chiếu vuông góc[edit]

Các mặt phẳng chiếu[edit]

 • Mặt chính diện gọi là mặt phẳng chiếu đứng.
 • Mặt nằm ngang gọi là mặt phẳng chiếu bằng.
 • Mặt bên phải được gọi là mặt phẳng chiếu cạnh.

Các hình chiếu[edit]

 • Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.
 • Hình chiếu bằng có hướng chiếu từ trên xuống.
 • Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang.

Vị trí các hình chiếu[edit]

 • Hình chiếu bằng nằm dưới hình chiếu đứng.
 • Hình chiếu cạnh nằm bên phải hình chiếu đứng.
 • Hình chiếu bằng nằm bên dưới hình chiếu đứng.

Tham khảo[edit]

 • SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục Việt Nam, tr. 8–10