Công nghệ 8/Biểu diễn ren

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Quy ước vẽ ren[edit]

Ren nhìn thấy[edit]

  • Đường đỉnh ren và đường giới hạn ren vẽ bằng nét liền đậm.
  • Đường chân ren vẽ bằng nét liền mảnh và vòng chân ren chỉ vẽ vòng.[1]

Ren bị che khuất[edit]

  • Các đường đỉnh ren, đường chân ren và đường giới hạn ren đều vẽ bằng nét đứt.[1]

Tham khảo[edit]

  1. 1.0 1.1 SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục, tr. 37