Công nghệ 8/Hình cắt

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt (khi giả sử cắt vật thể).
  • Hình cắt dùng để biểu diễn rõ hơn hình dạng bên trong của vật thể.
  • Khi biểu diễn trên bản vẽ kĩ thuật, phần vật thể bị mặt phẳng cắt qua được kẻ gạch gạch.

Tham khảo[edit]

SGK Công nghệ 8, NXB Giáo dục Việt Nam