Cảm xúc

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Cảm xúc đề cập đến các trạng thái tình cảm kéo dài xảy ra để đáp ứng với các sự kiện quan trọng trong cuộc sống.

Cảm xúc rất phức tạp - chúng liên quan đến sinh lý, nhận thức, hành vi và giao tiếp xã hội, cũng như cảm xúc. Tuy nhiên, lý do chính cho sự xuất hiện của những cảm xúc khác nhau là mỗi chúng phục vụ một chức năng động lực .

Câu hỏi về cảm xúc[edit]

 • Một cảm xúc là gì?
 • Điều gì gây ra một cảm xúc?
 • Những loại cảm xúc là gì?
 • Những chức năng nào làm cảm xúc phục vụ?
 • Làm thế nào chúng ta có thể điều chỉnh cảm xúc?
 • Sự khác biệt giữa cảm xúc và tâm trạng là gì?
 • Làm thế nào có thể đo lường được cảm xúc?
 • Hậu quả của cảm xúc là gì?
 • Làm thế nào để thay đổi cảm xúc?
 • Làm thế nào và tại sao cảm xúc phát triển?
 • Cảm xúc của động vật và con người giống nhau như thế nào và chúng khác nhau như thế nào?

Cảm xúc là gì?[edit]

 • "Những phản ứng ngắn ngủi, cảm giác có mục đích - biểu cảm - thể xác giúp chúng ta thích nghi với những cơ hội và thách thức mà chúng ta gặp phải trong các sự kiện quan trọng của cuộc sống" (Reeve, 2018, trang 288)
 • "Các hệ thống dựa trên não được đồng bộ hóa phối hợp cảm giác, phản ứng cơ thể, mục đích và biểu hiện để sẵn sàng cho cá nhân thích nghi thành công với hoàn cảnh sống" (Reeve, 2018, tr. 289)
 • "Hiện tượng tâm lý - sinh lý ngắn ngủi đại diện cho các chế độ thích ứng hiệu quả với thay đổi nhu cầu môi trường" (Levenson, 1994, trang 123)

Các loại cảm xúc[edit]

Một số loại cảm xúc chính là:

 • Nỗi sợ
 • Sự phẫn nộ
 • Sự sầu nảo
 • Chán ghét
 • Khinh thường
 • Cảm giác tội lỗi
 • Sự ngạc nhiên
 • Vui sướng

Xem thêm[edit]