Choanozoa

From Wikiversity

Choanozoa dường như là một nhóm dị hình đã sinh ra các loài động vật.[1]  Chúng là những sinh vật đơn bào, trong tất cả các khía cạnh khác, bao gồm động vật.

Tham khảo[edit]