Chuyển động sóng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động sóng[edit]

Tính Chất Ký Hiệu Chuyển Động Vòng Tròn
Đường dài
Thời Gian
Vận tốc
Van tốc góc
Tần số