Chuyển động thẳng không đều

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động thẳng nghiêng không đổi hướng có thay đổi vận tốc theo thay đổi thời gian


Tính Chất Ký Hiệu Chuyển động thẳng nghiêng
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng