Chuyển động thẳng nghiêng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động thẳng nghiêng là một loại chuyển động theo một đường thẳng nghiêng ở một góc độ của một độ dóc

Chuyển động thẳng nghiêng di chuyển ở một gia tốc[edit]

Với mọi chuyển động thẳng nghiêng di chuyển với gia tốc a

1)
2)
3)
4)

Gia tốc khác không[edit]

Gia tốc bằng không[edit]

Vận tốc bằng không[edit]

Thay đổi thời gian bằng không[edit]

Thay đổi vận tốc bằng không[edit]

Vectơ Chuyển động thẳng nghiêng[edit]

Với mọi chuyển động thẳng nghiêng ở góc độ nghiêng có thể biểu diển bằng Vectơ chuyển động như sau

Có trị số Vectơ

Toán Giải tích Vectơ Chuyển động

Với

Công thức tổng quát[edit]

Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng