Chuyển động thẳng nghiêng

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Tính Chất Ký Hiệu Công thức
Chuyển động thẳng nghiêng Slope picture.svg
Đường dài
Thời gian
Vận tốc
Gia Tốc
Lực
Năng Lực
Năng Lượng