Giải tích

From Wikiversity

Giải tích là một bộ môn toán của các phép toán thực thi trên hàm số đại số

Biên soạn[edit]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada