Hàm số

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàm số được dùng trong việc biểu diển tương quan giửa 2 đại lương. Hàm số đại số có ký hiệu

Hàm số 1 biến số .
Hàm số 2 biến số .
Hàm số 3 biến số .