Jump to content

Tổng số

From Wikiversity

Tổng số một phép toán giải tích tìm tổng của một dải số

Thí dụ[edit]

Cho một dải số

Tổng của dải số


Ký hiệu Tổng số[edit]

. Tổng của dải số trên có thể viết như sau
.

Tổng chuổi chuổi số[edit]