Ứng dụng toán giải tích

From Wikiversity

Chuyển động[edit]

Chuyển động Hinh v a s

Thẳng ngang

Thẳng doc


Thẳng nghiêng

Cong
Tron vong tron
Cung tron
nhỏ

Song
SongĐiện[edit]

Phương trình đạo hàm sóng điện[edit]

Phương trình đạo hàm Phương trình dạng tổng quát Nghiệm phương trình Van toc goc
Phương trình đạo hàm giảm thiểu

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ
Phương trình đạo hàm điện từ[edit]

Phương trình đạo hàm Dạng tổng quát
Phương trình đạo hàm Điện từ nhiểm

Phương trình đạo hàm Dao động điện từ


Biên soạn[edit]

  • Quach trung thanh . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada