Ứng dụng toán giải tích

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Chuyển động[edit]

Chuyển động Hinh v a s

Thẳng ngang

Y is b.svg
Thẳng doc

X is a.svg

Thẳng nghiêng

Slope picture.svg
Cong
Tron vong tron
Circle-withsegments.svgCung tron
nhỏ

Song
Wave.pngSongĐiện[edit]

Phương trình đạo hàm sóng điện[edit]

Phương trình đạo hàm Phương trình dạng tổng quát Nghiệm phương trình Van toc goc
Phương trình đạo hàm giảm thiểu

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin

Phương trình đạo hàm dao động sóng sin giảm dần đều

Phương trình đạo hàm dao động sóng điện từ
Phương trình đạo hàm điện từ[edit]

Phương trình đạo hàm Dạng tổng quát
Phương trình đạo hàm Điện từ nhiểm Electromagnet1.png

Phương trình đạo hàm Dao động điện từ VFPt Solenoid correct2.svg


Biên soạn[edit]

  • Quach trung thanh . Kỹ sư điện (Engineer) . Cử nhân đại học (B.Sc.E.E) . Manitoba . Canada