Command Prompt/Mở

From Wikiversity

Command Prompt là giao diện dòng lệnh (CLI) được cung cấp với hệ điều hành của Microsoft. Hoạt động này sẽ hướng dẫn bạn cách mở một command prompt.

Đọc hiểu[edit]

Chuẩn bị[edit]

Để chuẩn bị cho hoạt động này, ta cần thực hiện thao tác sau:

  1. Khởi động Windows.
  2. Đăng nhập vào Windows (nếu cần).

Hoạt động 1 - Mở một Command Prompt[edit]

Có sẵn hai phương pháp khác nhau để mở Command Prompt (dấu nhắc lệnh). Chúng bao gồm menu Start (Bắt đầu) và hộp lệnh Run (Chạy).

Phương pháp 1 - Khởi động Menu[edit]

Để truy cập một command prompt bằng menu Start, ta cần thực hiện các bước như sau:

  1. Mở menu Start.
  2. Chọn All Programs.
  3. Chọn Accessories.
  4. Chọn Command Prompt.

Phương pháp 2 - Chạy Command[edit]

Để truy cập command prompt bằng hộp lệnh Run, ta cần thực hiện các bước như sau:

  1. Mở menu Start và nhấn tổ hợp phím Windows + R.
  2. Nhập cmd hoặc cmd.exe tại hộp lệnh Run.
  3. Nhấn phím Enter.

Tham khảo[edit]