Con chíp IC 555

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Một con chíp nhiều chân được dùng trong việc tạo dao động sóng vuông

Con chíp IC 555 Signetics NE555N.JPG
Cấu tạo NE555 Bloc Diagram.svg
Các chân của con chip IC555 Pinout diagram


Chân Tên' Dùng
1 GND Chạm đất (0 V)
2 TRIG OUT lên , khoảng thời gian , khi nhập dưới 1/3 VCC.
3 OUT khởi động bởi TRIG +VCC or GND.
4 Template:Overline Khoảnh thời gian
5 CTRL điều khiển mạch chia điện bên trong (mặc định, 2/3 VCC).
6 THR Khoảnh thời gian ngưng khi điện thế ở THR trên CTRL.
7 DIS Xuất hở thâu ; nhả điện tụ điện
8 V+, VCC Điện cấp phát 3 and 15 V.

Ứng dụng[edit]