Con chíp IC 741

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Op Amp (Operational Amplifier)[edit]

Op Amp có cấu trúc của mạch điện tích hợp tạo từ nhiều linh kiện điện tử đả được mắc sẳn trong một con chíp tám chân có khả năng dùng để khuếch đại hiệu hai điện thế nhập

Schematics voltampopamp.jpg

8 chân của con chíp IC 741 có dung để mắc với các linh kiện điện tử rời ngoài

Generic 741 pinout top.png 1 Chỉnh Không
2 Chân Nhập Trừ
3 Chân Nhập Cộng
4 Chân Điện Nguồn -V
5 Không Dùng
6 Chân Xuất
7 Chân Điện Nguồn +V
8 Không Dùng

Chức năng[edit]

Ký hiệu mạch điện và chức năng của Op Amp Opamppinouts.png


Khuếch đại hiệu hai điện thế ở cổng nhập


Khuếch đại điện âm


Khuếch đại điện dương


So sánh điện thế


Mach dien IC 741[edit]

Khuếch Đại Điện[edit]

Mạch Điện Chức năng
Inverting amplifier Khuếch Đại Điện Âm

Non-inverting amplifier


Khuếch Đại Điện Dương

Summing amplifier


Khuếch Đại Tổng

Integrating amplifier


Khuếch Đại Tích Phân

Differentiating amplifier


Khuếch Đại Đạo Hàm

Logarithmic configuration


Khuếch Đại Logarit

Exponential configuration


Khuếch Đại Lủy Thừa

Mach khac[edit]

Mạch Điện Chức năng

Voltage follower


Dẩn Điện

Negative impedance converter


Điện Trở Âm

Schmitt trigger

Hysteresis from to

Schmitt trigger

Inductance gyrator

L = RLRC

Từ Dung