Con người

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Con người là một loài sinh vật có trí khôn, đứng thẳng trên 2 chân và di chuyển bằng 2 chân. Con người thuộc loại Homo sapiens, tiếng La-tinh nghĩa là "con người thông minh", là loài sinh vật duy nhất còn sống của tông Hominini (Người Vượn) , thuộc lớp động vật có vú.

Giới (regnum) : Animalia

Ngành (phylum) : Chordata

Lớp (class) : Mammalia

Bộ (ordo) : Primate

Phân bộ (subordo) : Haplorhini

Phân thứ bộ(infraordo) : Simiiformes

Họ (familia) : Hominidae

Chi (genus) : Homo

Loài (species) : H. sapiens