Digitaalsete õppematerjalide koostamine 2012

From Wikiversity

< Vikiülikooli koolituspakkumised

Kursuse korraldus[edit]

Toimumise aeg: 30. jaanuar - 20. mai 2012

Kursuse maht: 3 EAP (78 h)

Iseseisvate tööde tegemiseks on arvestatud iga teema kohta 6 tundi aega (teema kestab 2 nädalat). Selle aja sees tuleb tutvuda lugemismaterjalidega, sooritada praktilisi ülesandeid, kirjutada lugemismaterjalide ja praktiliste ülesannete põhjal ajaveebi sissekandeid ning jälgida teiste kursuslaste ajaveebe.

Sellele lisandub rühmatöö (20 tundi) ning kontakttunnid (12 tundi).

Kursuse kood: IFI7053

Õppejõud: Hans Põldoja

Kursuse korraldus: e-õpe integreeritud 3 kontaktpäevaga (12 h)

Kursuse ajaveeb: http://oppematerjalid.wordpress.com/

Kursuse Twitter: http://twitter.com/oppematerjalid

Kursuse märksõna: oppematerjalid (Twitteris #oppematerjalid)

Kursuse eesmärk[edit]

Võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditest.

Kursuse lühikirjeldus[edit]

Õpiobjektid ja sisupaketid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM. Õpiobjektide repositooriumid. Veebipõhised keskkonnad õppematerjalide koostamiseks ja jagamiseks. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Allikmaterjalidele viitamine. Õppematerjalide kvaliteet.

Kursusele registreerumine[edit]

Tegemist on avatud kursusega, mille e-õppe osas võivad osaleda kõik soovijad. Kursusele registreerumine toimub kuni 12. veebruarini EduFeedr keskkonnas: http://www.edufeedr.net/pg/edufeedr/join/37704

Õpiväljundid[edit]

 • teab peamisi tehnoloogiaid ja vahendeid digitaalsete õppematerjalide koostamiseks
 • oskab koostada õpiobjekte ja sisupakette ja kirjeldada neid metaandmetega
 • oskab koostada arvutipõhiseid teste
 • teab õppematerjalide koostamisega seotud autoriõiguse ja viitamise reegleid

Kontaktpäevad[edit]

Kontaktpäevad on mõeldud Tallinna Ülikooli kaudu ametlikult kursusele registreerunud üliõpilastele.

I kontaktpäev - Seminar (03.03)[edit]

 • Seminar ajaveebipostituste põhjal
 • Konsultatsioon tekkinud küsimuste põhjal
 • Rühmatööde teemad

II kontaktpäev - Seminar (14.04)[edit]

 • Seminar ajaveebipostituste põhjal
 • Konsultatsioon tekkinud küsimuste põhjal
 • Rühmatööde juhendamine

III kontaktpäev - Rühmatööde esitlused (13.05)[edit]

 • Rühmatööde esitlused

Iseseisev töö[edit]

Iseseisev töö toimub e-õppe vormis ning on jagatud 7 teemaks. Iga teema jaoks on planeeritud 2 nädalat.

Sissejuhatus kursusesse (30.01-05.02)[edit]

 • Ülevaade kursuse korraldusest
 • Personaalse õpikeskkonna ülesseadmine
 • Enesetutvustused ja õpilepingud

1. Õpiobjekti mõiste ja õppematerjalide levitamise vahendid (30.01-12.02)[edit]

Teemad[edit]

 • Digitaalsete õppematerjalidega seotud põhimõisted
 • Digitaalsete õppematerjalide levitamise vahendid: repositooriumid ja referatooriumid
 • Digitaalsete õppematerjalide metaandmed: IEEE LOM, selle rakendusprofiilid

Lugemismaterjalid[edit]

Ülesanded[edit]

 • Õpiobjektide repositooriumidega tutvumine

2. Õppematerjalide koostamise vahendid (13.02-26.02)[edit]

Teemad[edit]

Lugemismaterjalid[edit]

 • Khademi, M., Haghshenas, M. & Kabir, H. (2011). A Review On Authoring Tools. In 5th International Conference on Distance Learning and Education (pp. 40-44). Loetud aadressil http://www.ipcsit.com/vol12/8-ICDLE2011E0020.pdf
 • Gonzalez-Barbone, V., & Anido-Rifon, L. (2010). From SCORM to Common Cartridge: A step forward. Computers & Education, 54(1), 88-102. Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.compedu.2009.07.009
 • Leinonen, T., Purma, J., Põldoja, H., & Toikkanen, T. (2010). Information Architecture and Design Solutions Scaffolding Authoring of Open Educational Resources. IEEE Transactions on Learning Technologies. 3 (2), 116-128. IEEE Computer Society.
 • Boyle, T. (2009). Generative learning objects (GLOs): design as the basis for reuse and repurposing. In First International Conference on e-Learning and Distance Learning, Riyadh, Saudi Arabia, March 16-18 2009. Loetud aadressil http://ipac.kacst.edu.sa/eDoc/2009/173839_1.pdf
 • Ball, S., & Tenney, J. (2008). Xerte – A User-Friendly Tool for Creating Accessible Learning Objects. In K. Miesenberger, J. Klaus, W. Zagler, & A. Karshmer (Eds.), Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference, ICCHP 2008, Linz, Austria, July 9-11, 2008. Proceedings (pp. 291-294). Springer.

Ülesanded[edit]

 • Tutvuda ühe õpiojektide koostamise vahendiga ja koostada selle abil lihtne õpiobjekt

3. Arvutipõhine testimine (27.02-11.03)[edit]

Teemad[edit]

 • Arvutipõhiste testide koostamise vahendid
 • Küsimuste ja testide spetsifikatsioon IMS QTI

Lugemismaterjalid[edit]

Ülesanded[edit]

 • Tutvuda ühe arvutipõhiste testide koostamise vahendiga ning koostada test, mis kasutab erinevaid küsimusetüüpe.

4. Uued tehnoloogiad õppematerjalide koostamiseks (12.03-25.03)[edit]

Teemad[edit]

 • Interaktiivsetele tahvlitele mõeldud õppematerjalid (SMART Notebook)
 • Tahvelarvutitele ja mobiilsetele seadmetele mõeldud õppematerjalid (iBooks Author, Inkling)
 • E-raamatud
 • Loengusalvestusvahendid
 • Taskuhääling

Lugemismaterjalid[edit]

 • Shen, W., & Koch, U. (2011). eBooks in the Cloud: Desirable Features and Current Challenges for a Cloud-based Academic eBook Infrastructure. In Y. Tonta, U. Al, P.L. Erdoğan, & A.A. Baptista (Eds.), Digital Publishing and Mobile Technologies: 15th International Conference on Electronic Publishing, June 22-24, 2011, İstanbul, Turkey. Proceedings. (pp. 80-86). Ankara: Hacettepe University. Loetud aadressil http://elpub2011.bilgiyonetimi.net/papers/full_text.pdf

Ülesanded[edit]

 • Tutvuda uute õppematerjalide koostamise tehnoloogiatega veebiallikate põhjal.
 • Katsetada ühte uutest õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest.

5. Õppematerjalide autoriõigus (26.03-08.04)[edit]

Teemad[edit]

 • Õppematerjalid ja autoriõiguse seadus
 • Creative Commons ja avatud sisulitsentsid
 • Avatud õppematerjalide kogud

Lugemismaterjalid[edit]

 • Keats, D. (2006). Implications of the NonCommercial (NC) Restriction for Educational Content. The African Journal of Information and Communication, (7), 74-80. Loetud aadressil http://link.wits.ac.za/journal/j07-keats.pdf

Ülesanded[edit]

 • Teha kokkuvõte enda poolt õpetatava aine kaetusest avatud õppematerjalidega
 • Avaldada enda poolt koostatud õppematerjal või muu teos avatud sisulitsentsiga

6. Töö allikatega, viitamine ja viidete haldamine (09.04-22.04)[edit]

Teemad[edit]

 • Teadusartiklite otsimootorid
 • Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu elektroonilised andmebaasid
 • Viitamise põhimõtted ja viitamisstandardid
 • APA standardile vastavate viitekirjete moodustamine
 • Viitekirjete haldamise vahendid

Lugemismaterjalid[edit]

Ülesanded[edit]

 • Teadusartiklite otsingumootorite kasutamine
 • Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu andmebaaside kasutamine
 • Mendeley kasutuselevõtt, allikate lisamine ja viidete eksportimine

7. Õppematerjalide kvaliteet (23.04-06.05)[edit]

Teemad[edit]

 • E-õppematerjalide kvaliteedinõuded Koolielu portaalis ja e-Õppe Arenduskeskuse sisutootmisprojektides
 • Digitaalsete õppematerjalide kvaliteedi tagamise strateegiad

Lugemismaterjalid[edit]

Ülesanded[edit]

 • Ühe digitaalse õppematerjali kvaliteedi analüüs

Kokkuvõtted kursusest (14.05-20.05)[edit]

 • Refleksioon
 • Tagasiside küsimustik