Jump to content

E-õpe ja erivajadustega õppurid/Enesetest

From Wikiversity

Käesoleva testi võiks läbi teha nii kursust alustades kui ka sellega lõpetades - nii näeme, kas ja kui palju senised arusaamad töö käigus muutusid. Kõigi küsimuste juures tuleks valida üks Sinu arvates kõige õigem vastusevariant.

Õiged vastused on ära toodud selle lehekülje lõpus (piilumise vastu on jäetud sinna vahele tühi ruum).


1. Erivajadustesse on läbi ajaloo suhtutud erinevalt. Milline alljärgnevatest suhtumistest ei ole ajaloo jooksul olnud laiemalt levinud (kuigi ka seda on eri rahvaste juures kohatud)?

 • tabu (asi, millest ei räägita ja millest hoitakse eemale)
 • needus (inimene on teinud midagi kurja ja saanud selle eest karistada)
 • õnnistus (inimest peetakse tema erilisuse tõttu eelisseisundis olevaks)
 • haigus (inimene on "katki" ja teda tuleb parandada/ravida)
 • eluviis (iga inimene elab nii, nagu õigeks peab - mõned elavad näiteks teistmoodi liikudes või tajudes)

2. Erivajaduste sotsiaalse mudeli kohaselt on

 • erivajadused asjad, millest viisakas seltskonnas ei räägita
 • erivajadused asjad, millega tegelevad eeskätt arstid
 • erivajadus iga inimese isiklik probleem
 • erivajadus eeskätt ühiskonna probleem

3. Läbi ajaloo on eksisteerinud üks liik erivajadustega inimesi, kes on pea alati olnud ühiskondlikus mõttes paremas olukorras kui ülejäänud. Nendeks on

 • riigitegelased
 • kaupmehed
 • sõjaveteranid
 • preestrid
 • talurahvas

4. Eestlased üldiselt ei armasta kehalist kontakti võõraste inimestega. Millise erivajadusterühma puhul on puudutamine kontakti alustamisel sageli vajalik?

 • nägemispuuded
 • liikumispuuded
 • kuulmispuuded
 • vaimsed puuded

5. Puuetega inimesed ei kasuta kõnekeelseid väljendeid, mis ei sobi nende puudega ("lähme jalutama" ratastoolikasutaja, "Kuule, Mati!" kurdi või "Näeme homme!" pimeda inimese puhul) - kas see väide vastab tõele?

 • jah
 • ei
 • sõltub inimesest

6. Internetisuhtluses tekkinud konflikt tuleks lahendada

 • nii kiiresti kui võimalik
 • soovitavalt sama päeva jooksul, ent mitte otsekohe - see aitab vältida reageerimist afektiseisundis või mõne asjaolu eiramist
 • mitte enne kolme päeva, aeg annab arutust

7. Internetis suhtlemine on erivajadusega inimese jaoks tavalise suhtlusega võrreldes reeglina

 • keerukam, kuna nähakse esmalt tema puuet
 • lihtsam, kuna puude võib jätta mainimata või teavitada sellest sobival hetkel
 • samaväärne, kanalil pole mingit mõju

8. Erivajadustega arvutikasutajatel tuleks

 • leppida sellega, et arvuti jääb neile suurel määral kättesaamatuks
 • võimaluse korral eelistada spetsiaalselt neile loodud erikujulisi seadmeid ja tarkvara
 • võimaluse korral eelistada tavapäraseid arvuteid, lisaseadmeid ja tarkvara, vajadusel neid kohandades või ringi paigutades

9. Kas kurdid inimesed saavad kasutada mobiiltelefoni?

 • Ei, nad ju ei kuule
 • Jah, nad saavad suhelda SMS-ide ja erinevate internetiteenuste kaudu

10. Ratastooli kasutava inimesega on kõige parem suhelda,

 • seistes tema ees
 • seistes tema kõrval
 • istudes tema ees toolilÕiged vastused:[edit]

 1. Kõige vähem levinud variant on puuetega inimeste pidamine kõrgemate jõudude soosikuks (seda on aga nähtud mõnede Aafrika rahvaste juures, samuti arvasid mõned Põhja-Ameerika põlisrahvad)
 2. Sotsiaalne mudel peab erivajadusi ühiskonna probleemiks - seega probleem ei ole mitte see, et inimene istub ratastoolis, vaid see, et ta sellega uksest läbi ei mahu.
 3. Erivajadustega inimestest on läbi aegade olnud privilegeeritud seisundis sõjaveteranid (meenutame kasvõi N. Liitu).
 4. Puudutamine on tihti vajalik (ja aktsepteeritav) kurdi inimese poole pöördudes.
 5. Siinmainitud kõnekeelsed väljendid on enamiku erivajadustega inimeste poolt laialt kasutusel - ehkki on üksikuid inimesi, kes võivad tunda end puudutatuna.
 6. Konflikt tuleks lahendada võimalikult ruttu, ent mitte afektiseisundis.
 7. Reeglina on erivajadustega inimesel oskusliku tegutsemise korral võrgusuhtlus tunduvalt lihtsam.
 8. Kui inimene sellega toime tuleb, tuleks eelistada tavatehnoloogiat - seda nii suurema universaalsuse kui ka (enamasti) väiksemate kulutuste tõttu.
 9. Kurdid inimesed on mobiilside algusest saadik olnud aktiivsed SMS-ide kasutajad, tänapäeval lisanduvad ka netiteenused.
 10. Parim variant oleks istuda toolil inimese vastas - ta ei pea end keerama ning vestluskaaslane asub temaga samal kõrgusel.