E-portfoolio professionaalse arengu toena

From Wikiversity

Kursuse korraldus[edit]

Kursuse maht on 1,5 EAP ja on 100% veebipõhine. Kursus on ülesehitatud 8 nädalase blokina ja igal nädal on osalejad oodatud panustama 5-6 tunni tööga. See aeg eeldab teoreetilise materjali läbimist, praktiliste ülesannete sooritamist ning kursuse kaaslastega suhtlemist.

Kursusele registeerimine toimub läbi e-Õppe Arenduskeskuse veebiaadressi ning kursuse lõppedes saavad kõik osalejad endale Tallinna Ülikooli poolt välja antud täiendkoolituskursuse läbimist tõendava tunnistuse.

Kursuse õpikeskkond[edit]

Kursuse kava ja õpijuhis asub siinsamas Wikiversity keskonnas, õppematerjalid leiate http://LeMill.net keskkonnast ja nii individuaalsed kui rühmatööd teostatab iga kursusel osaleja oma personaalse e-portfoolio keskkonnas, kus asub ka kursuse kogukond.

Sihtgrupp[edit]

Kursuse sihtrühm on kõrgkoolide õppejõud, haridustehnoloogid, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajad.

Eesmärk[edit]

Kursuse eesmärk on anda osalejatele praktiline kogemus, kuidas kasutada e-portfooliot enda personaalse õpikeskkonnana ning teoreetiline ülevaade e-portfoolio kasutamisega seotud erinevatest aspektidest. Kursus keskendub oma professionaalse arengu kavandamisele ja pädevusepõhisele koolitusele, andes ka ülevaate personaalse õpikeskkonna mõistest, privaatsuse ja andmekaitse probleemidest e-portfoolio kasutamisel, ePortfoolio hindamisest ja digitaalsest minast.

Osalejad[edit]

Kui oled huvitatud kursusel osalemisest, siis saad lisada ennast osalejate leheküljele.

Ajakava[edit]

1. nädal:[edit]

Sissejuhatus kursusesse

E-portfoolio mõiste, näited

Kogemuslik õpe lähtekohana.

Ülesanne: oma e-portfoolio loomine, enesetutvustus.

2. nädal:[edit]

Pädevuspõhine koolitus

Pädevuste tõendamine e-portfoolio abil

Kutsestandardid

Pädevuspõhised õppekavad

European Qualifications Framework

Ülesanne: õpieesmärkide sõnastamine kutse/pädevusstandardist lähtudes

3. nädal:[edit]

E-portfoolio tüübid

E-portfoolio standardid

Erinevad e-portfoolio tarkvaralahendused

Ülesanne: erinevate e-portfoolio tarkvarade võrdlus standardeist lähtudes

4. nädal:[edit]

Personaalse õpikeskkonna kontseptsioon

e-portfoolio kui personaalne õpikeskkond ja sotsiaalne tarkvara.

Ülesanne: e-portfoolio integreerimine sotsiaalsete tarkvaradega

5. nädal:[edit]

Enda professionaalse arengu kavandamine ja juhtimine ePortfoolio abil

Refleksioon ePortfoolios, refleksiooni toestamine ja analüüs.

Ülesanne: refleksioon ja kaasõppija refleksiooni kommenteerimine

6. nädal:[edit]

Digitaalne mina: e-portfoolio ja identiteet

ePortfoolio esitlusvahendina

Privaatsuse ja andmekaitse probleemid ePortfoolio kasutamisel

Ülesanne: e-portfoolio esitluse loomine

7. nädal:[edit]

Varunädal iseseisvaks tööks

8. nädal:[edit]

E-portfoolio hindamine

Tänud[edit]

Kursuse ettevalmistamist toetas Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus programmi Primus raames.