Exercicis d'algebra IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sumes i restes de fraccions algebraiques[edit]

Busqueu sempre que es pugui dos quadrats restant-se i escriu-la com una multiplicació de binomis exemple:

o també

Exercici 1[edit]

Calculeu les sumes de fraccions algebraiques simplificant quan es pugui i traient factor comú:

a).
b).
c).
d).
e).

Exercici 2[edit]

Expressa com a una fracció algebraica, simplificant sempre que es pugui:

a).
b).

Exercici 3[edit]

Expressa com a una fracció usant el mcm:

a).
b).

Productes i divisions de fraccions algebraiques[edit]

Exercici 1[edit]

Expressa com a una sola fracció simplificant:

a).
b).

Exercici 2[edit]

a).

Operacions combinades[edit]

Simplifiqueu en una sola fracció les següents expressions:

a).
b).

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]