Exercicis d'equacions de primer grau IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Solucions 2018. Aquestes solucions es veuran modificades a mesura que apareguin nous exercicis en el curs.

Equacions 1/4[edit]

Solució:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
a) 10

b) 8

c) 45

d) 36

e) 14

f) 7

g) 19

h) 40

i) 14

j) 36

a) 8

b) 12

c) 21

d) 12

e) 3

f) 7

g) 7

h) 7

i) 10

j) 5

a) 11

b) 10

c) 9

d) 3

e) 11

f) 2

g) 20

h) 16

i) 26

j) 14

Equacions 2/4[edit]

Solució:

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3
a) 15

b) 39

c) 25

d) 21

e) 15

f) 43

g) 41

h) 19

i) 23

j) 26

a) 22

b) 7

a) 38

b) 38

Equacions 4/4[edit]

Solució fitxa 4:

a) El triangle equilàter té 3 costats x de longituds iguals, per tant,

Per tant la solució és 27.

b) L'edat del pare, P, és el triple que la del seu fill x, per tant, escrivim

Junts sumen 44 anys, vol dir que
Posem el resultat total com: on es pot llegir que és el pare i és el fill.
Per tant la solució és per al fill anys i per al pare anys.

c) Dos amics i tenen en total 87 cromos.

L'amic té el doble que , es a dir,
Posem ara tot junt: on es pot llegier que és un amic i és l'altre.
Per tant la solució és cromos i cromos.

d) m.

e) EU té el doble que Alemanya, per tant, si els sumem dona segons l'enunciat.

Per tant Alemanya té 71 atletes i EU 142 atletes.

f) En la reunió hi ha una quantitat de gent desconeguda, per tant, persones.

Vegem que ara que es llegeix com: a la reunió s'afegeix 32 persones i ens dona 3 vegades la gent reunida menys 14.
Per tant la reunió tenia 23 persones.

g) Un quadrat on "cada" un dels quatre costat és augmentat en 5 i resulta un perímetre de 168 cm, s'escriu com:

h) Un rectangle amb perímetre per tant, i surt que

i) Un rectangle amb perímetre per tant, surt

j) Un rectangle amb perímetre aïllant surt

k) 7 discos=x+12 i 5 discos=x-18, llavors i aïllant:

l) Tenim dues "parts" que i substituint tenim aïllant "x" i substituint en alguna equació surt x=32 i per tant y=28.

m) Tres nombres consecutius , i tals que d'on per tant

n) Qüestionari amb 20 preguntes: i llavors sabem que per tant d'on per tant

o) Quatre amics amb edats x, x+3, x+6 i x+9 sumant 138 anys, llavors resolent dona que per tant tenen respectivament 30, 33, 36, 39 anys.

p) Dos germans x i x+3, en 4 anys tindrem que llavors per tant és a dir que un té 11 anys i l'altre 14 anys.

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]