Exercicis d'interseccions i unions de conjunts IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

En aquests exercicis es treballaran la conversió entre diferents expressions matemàtiques.

Exercicis d'una sola condició[edit]

1) Representeu, escriu la notació i el nom de cada una de les condicions:

a)
b)
c)
d)

2) Representeu, escriu el nom i escriu la condició en cada cas:

a)
b)
c)
d)

3) Representeu, escriu la condició i escriu la notació adaptada a cada apartat:

a) Una semirecta oberta amb tots els nombres negatius.
b) Una semirecta tancada amb tots els nombres positius.
c) Una semirecta oberta amb el
d) Una semirecta tancada amb el

4) Formuleu la condició, escriu la notació i escriu el nom de cada apartat:

a)
b)
c)
d)

Exercicis d'intersecció de dos condicions[edit]

1) Representeu, escriu la notació i el nom de cada grup de condicions:

a) i
b) i
c) i
d) i

2) Representeu, escriu el nom i escriu la condició en cada cas:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

3) Representeu, escriu les condicions i escriu la notació adaptat a cada apartat:

a) Una interval obert.
b) Una interval obert per l'esquerra i tancat per la dreta.
c) Una interval tancat per l'esquerra i obert per la dreta.
d) Una interval tancat.
e) Un punt.
f) El buit.

4) Formuleu les condicions, escriu la notació i escriu el nom de cada apartat:

a)
b)
c)
d)

Exercicis d'unió de dos condicions[edit]

1) Representeu, escriu la notació i el nom de cada grup de condicions:

a) o
b) o
c) o
d) o

2) Representeu, escriu el nom i escriu la condició en cada cas:

a)
b)
c)
d)
e)

3) Representeu, escriu les condicions i escriu la notació adaptat a cada apartat:

a) Dues semirectes obertes.
b) Una semirecta oberta amb una semirecta tancada.
c) Tots els nombres
d) Una interval tancat.
e) Un punt.
f) El buit.

4) Formuleu les condicions, escriu la notació i escriu el nom de cada apartat:

a)
b)
c)
d)

Exercici de raonament[edit]

1) Representa acuradament el nombre amb l'interval de l'error absolut si aquest és de .Procureu que l'interval sigui més llarg que un centímetre.

2) Hem fet una compra d'una beguda d'un litre, però hi ha una petita inscripció que ens diu l'error absolut sumat o restat:

Representa les dues possibilitats acuradament amb un interval de longitud major que un centímetre.

Vegis també[edit]

Escola secundària