Fitxa de la història dels nombres I

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Per conèixer la història dels nombres primer hem d'especificar uns reptes per desvetllar l'interès de cada dada o idea donada.

Meditació per als nombres[edit]

És necessari saber els nombres per poder comptar?

Quin és l'objectiu de la creació del nom dels nombres i el seu símbol?

Quan van aparèixer els nombres?

Quins usos ha tingut i tenen actualment els nombres?

Introducció[edit]

La prehistòria que estudia la societat, en aquest cas abans de l'ús de l'escriptura, és la que s'encarrega d'esbrinar tot tipus de fets basats en proves o evidències a partir de les quals es dedueixen o almenys es presumeixen dels successos del passat.

La primera prova de la que es dedueix que no calia obligatòriament conèixer els nombres per poder comptar es l'os d'Ishango un dels objectes prehistòrics amb marques regulars.
Os d'Ishango mostrant unes marques ben definides i equidistants fetes per comptabilitzar o registrar successius fets que es repeteixen o que hi són presents

Objectius hipotètics per a la creació dels nombres:

Comptar
 • Comptar animals o coses
 • Comptabilitzar dies
Registrar quantitats Comunicar quantitats

Objectius i usos més actuals:

 • Quantificar en general.
 • Registres amb unitats en llenguatge universal.

Exemples particulars:

Les xifres tant escrites com indicades amb distintius havien adquirit ja un sistema de numeració posicional bé escrit a Àsia o bé material a Amèrica entre d'altres tipus.

Babylonian numerals.svg Quipu.png

Quantitat de diners, mesurat en una divises i relacions entre elles.

Monedes considerades com la divisa més antiga feta servir, una moneda per davant i darrera.
 • Valor dels objectes, mesurat en diners.

Establir una comunicació universal anomenat Sistema Internacional(SI).

 • El massa dels objectes, mesurat en grams g.
 • La longitud, mesurat en metres m.
 • El temps, mesurat en hores h.

Meditació per les operacions[edit]

És necessari saber les taules de operacions per poder operar?

Quin és l'objectiu de les operacions?

Quan van aparèixer les operacions de nombres?

Quins usos ha tingut i tenen actualment les operacions?

Introducció[edit]

Les operacions com a mecanisme per obtenir nombres a partir d'uns nombres inicials, és quelcom més complexe i requereix d'un estudi detallat d'aquests nombres inicials.

Exemple:

Operació suma: 3 + 4 = 7 on 3 i 4 son nombres inicials i 7 el nombre obtingut amb la suma.
Operació multiplicació: on 3 i 4 son nombres inicials i 12 el producte obtingut multiplicant.

Per fer operacions més detallades fem servir taules de multiplicar i sumar, i per obtenir la resta de operacions usem diferents mètodes.

Exercicis[edit]

Tot exercici té un enunciat, un desenvolupament i un resultat.

 • L'enunciat conté les dades i l'objectiu desitjat.
 • El desenvolupament ha de ser ordenat i intel·ligible per tothom.
 • El resultat és el demanat per l'objectiu, freqüentment una dada i el tipus de valor.
Enunciat
Desenvolupament.
Resultats.

Plànol[edit]

Resta de seccions de primer d'ESO.