Giáo phái Ấn Độ giáo

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Sikh giáo (en. sikhism), Jaina giáo (sa. jaina, en. jainism, jinism) và Phật giáo được pháp luật Ấn Độ quy vào Ấn Độ giáo, nhưng được cả thế giới công nhận là những tôn giáo độc lập.

Xem thêm[edit]