Giáo phái Hồi giáo

From Wikiversity

Hầu hết người Hồi giáo là thuộc một trong hai giáo phái sau Sunni (75-90%) và Shia (10-20%) . Khoảng 13% người Hồi giáo sống ở Indonesia, quốc gia đa số Hồi giáo lớn nhất . 31 % người Hồi giáo sống ở Nam Á, dân số Hồi giáo lớn nhất thế giới . 20 % tại Trung Đông, Bắc Phi, nơi đây là tôn giáo thống trị . 15% ở châu Phi cận Sahara. Các cộng đồng Hồi giáo có quy mô cũng được tìm thấy ở Châu Mỹ, Kavkaz, Trung Á, Trung Quốc, Châu Âu, Đông Nam Á lục địa, Philippines và Nga. Hồi giáo là tôn giáo lớn phát triển nhanh nhất trên thế giới


Xem the^m[edit]