Hồi giáo

From Wikiversity

Hồi giáo xem Muhamad (người sáng lập Hồi giáo) là nhà tiên tri sau cùng va` nhìn nhận Chúa Giêsu và các nhà tiên tri Do Thái sau Abraham (như Moses) là được Thiên Chúa soi dẫn . Hồi giáo (tiếng Ả Rập: الإسلام al-'islām), còn gọi là Đạo Hồi, Đạo Islam là một tôn giáo độc thần chỉ thờ một Thiên Chúa duy nhứt là Allah, và Muhammad là sứ giả của Thiên Chúa. Đây là tôn giáo lớn thứ hai thế giới với hơn 1,8 tỷ người theo tương đương 24% dân số thế giới, và họ thường được gọi là người Hồi giáo. Hồi giáo chiếm phần lớn dân số ở 50 quốc gia.