Hàm số lũy thừa e

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
Expo02.svg

Hàm số lũy thừa e có dạng tổng quát

Giá trị[edit]

e là một hằng số có giá trị


Biểu diển toán học của hằng số e[edit]

Giới hạn[edit]

Tổng chuổi số[edit]

Đạo hàm của e[edit]

e là số thực dương duy nhất thỏa mãn

.
.

Nghiệm phương trình đạo hàm[edit]

Khi giải phương trình đạo hàm tìm nghiệm phương trình của các hàm số lũy thừa e sau

Hàm số giảm thiểu theo lũy thưa của e
Hàm số sóng sin đều .
Hàm số sóng sin giảm dần đều .