Hàn Tín

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Hàn Tín (giản thể: 韩信; phồn thể: 韓信; bính âm: Hán Xìn; 229 TCN – 196 TCN), còn gọi là Hoài Âm hầu (淮陰候), là một danh tướng bách chiến bách thắng, thiên hạ vô địch thời Hán Sở tranh hùng. Cùng với Trương Lương và Tiêu Hà, ông là một trong Hán sơ Tam kiệt (汉初三杰) có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm.

Được Hán Cao Tổ Lưu Bang ca ngợi là

Nắm trong tay trăm vạn quân đã đánh là thắng, tiến công là nhất định lấy thì ta không bằng Hoài Âm Hầu.