Haridustehnoloogia ja erivajadustega inimesed/Õpijuhis

From Wikiversity

Tagasi kursuse esilehele

Kursuse eesmärgid[edit]

Käesolev kursus on eeskätt mõeldud pedagoogilise taustaga inimestele (eriti eripedagoogika tudengitele), kes tegelevad erivajadustega inimestega ning soovivad oma töös enam kasutada info- ja haridustehnoloogiat, sealhulgas ka spetsiaalseid puuetega kasutajatele mõeldud IT-lahendusi (erihiired ja -klaviatuurid, punktkirjatehnoloogia jpm). Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade selle temaatika eri valdkondadest ja anda uusi ideid IT-lahenduste kasutamiseks puuetega inimeste õpetamisel.

Oodatavaks tulemuseks on lõpetanute oskus näha IT-d mitte kui kõrget ja kauget "patsiga poiste" asja, vaid kui osa terviklikust õppeprotsessist. Lõpetanu peaks tundma peamisi IT-tugilahendusi ning suutma koostada lihtsat, ent erivajadustega inimeste jaoks ligipääsetavat veebilehte, samuti teadvustama Interneti laiemat rolli erivajadustega inimeste ühiskonda kaasamisel.


Osalemise eeldused[edit]

 • HEVI kursus on eelkõige mõeldud Tallinna Ülikooli eripedagoogika III kursuse üliõpilastele. Väljaspoolt osalejatele on see samuti avatud, ent ametliku tunnistuse saamiseks kursuse läbimise kohta tuleb pöörduda näiteks TLÜ avatud ülikooli või teise variandina E-Ülikooli koolitusprogrammi poole. Seega - kes tahab lihtsalt õppida, ei pea mingeid formaalsusi korraldama, paberi saamiseks aga on vaja asjaajamist.
 • Kursusel osalemine eeldab kasutajalt ligipääsu arvutile ja Internetile. Võrguühendusele aga erilisi nõudmisi ei ole, kuna veebi lugemine ja Skype'i vestlus toimivad pea kõigi Eestis levinud püsiühendustega (isegi korralikust modemiühendusest peaks piisama). Kogu vajaminev tarkvara on tasuta võrgust saadaval - lisaks igas arvutis tõenäoliselt olemasolevale veebilehitsejale (Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari...) ja E-postiprogrammile (MS Outlook, Thunderbird, Evolution...) on vaja veel tasuta allalaetavat Skype'i.
 • Kursusel osalejalt eeldatakse elementaarset arvutikasutusoskust (tekstitöötlus, veebi kasutamine) ja valmisolekut uute oskuste omandamiseks (kuna kursus on lühiduse tõttu üsna intensiivne). Ajaveebi olemasolu ja selle kasutamise kogemus on plussiks, kuid mitte nõutav.

Vajaminevad töövahendid[edit]

 • veebilehitseja
 • mistahes lihtne tekstitöötlusvahend veebilehe koostamiseks (Windowsi Notepad on täiesti piisav)
 • e-post
 • Skype: kohtumised Skype'i grupivestlusena (teisipäeviti 21.00-22.00 või e-posti teel eelnevalt kokkulepitud aegadel)

NB! E-posti aadressid ja Skype'i nimed, samuti ka ajaveebi aadressi (kui see selgub) võiks lisada käimasoleva kursuse kasutajate lehele. E-posti võib kirjutada kujul nimi ätt server punkt ee vms, et rämpspostitajate elu natukene tülikamaks teha.

Kuidas töö käib?[edit]

Iga osaleja

 • täidab igal nädalal ära iga teema juures oleva (vt esilehte) ülesande ja lisab lahenduse postitusena enda ajaveebi (vajaduse korral võib saata õppejõule ka e-postiga, ent ajaveebi kasutamine on soovitavam). 6 ülesannet à kuni 10 punkti, kokku max 60. Tähtajaks on üldjuhul järgneva nädala kolmapäeva keskpäev (erandi tegemiseks tuleb õppejõule aegsasti teada anda). NB! Päevaõppe osas vt allolevat erimärkust! Hilinemine vähendab hinnet järgmiselt:
  • kuni 3 päeva - -1 punkt (10%)
  • 4-6 päeva - -3 punkti (30%)
  • 7-9 päeva - -5 punkti (50%)
  • üle 9 päeva hilinenud töö punkte ei saa. NB! Väljastpoolt TLÜ-d tuleva osaleja võib õppejõud vajaduse korral trahvisüsteemist vabastada!
 • valib ühe ülalmainitud ülesannetest ja teeb omapoolsest lahendusest lühiettekande kursuse lõpu kontakttunnis. Kuni 10 punkti.
 • koostab vabal teemal veebilehe, mis peab vastama W3C standardsusnõuetele. Miinimummaht on 3 omavahel lingitud lehefaili, 1 ühine CSS-fail ja vähemalt 1 graafiline element igal lehel. Kuni 30 punkti.

Eraldi eksamit/arvestust ei toimu, hinne kujuneb tööde eest saadavate punktide summana.

Ajakava[edit]

Arvestuslik kestus 7 nädalat (kaugõppijatel 9 nädalat) 21. augustist 22. oktoobrini (vt ka kursuse esilehte).

Hindamine[edit]

Sisuliselt sajapallisüsteem - iga osa eest saab vastava protsendi jagu punkte (vt eespool). Mingit eraldi eksamit või arvestust ei ole: kursuse lõpus loetakse punktid kokku ja neist kujuneb hinne. Hindamissüsteem on tüüpiline:

 • 91 ja enam - A
 • 81-90 - B
 • 71-80 - C
 • 61-70 - D
 • 51-60 - E
 • alla 51 - F

Märkus TLÜ päevaõppele[edit]

Päevaõpe on kursuse sel sügissemestril lõpetanud.

Tagasi kursuse esilehele