Iganädalane tegevusplaan

From Wikiversity

Tegevusplaan[edit]

Iganädalane tegevusplaan, mis siiski vastavalt läbitavatele teemadele varieerub.

 1. Uue teema kohta info lugemine. Uueks teemaks võib olla mõne tüüpalgoritmi kirjeldus, seni tundmatu andmetüüp, uued keelevahendid / keelelaused, kuid ka loengumaterjal üldisematel teemadel.
 2. Näited, mis peaksid aitama teooriast paremini aru saada.
 3. Ülesanded ehk probleemid, mis uue teema kinnistamiseks abiks. Ja mis tuleb kindlasti ära teha.
 4. Ülesande lahendamisel:
  1. loe ülesanne läbi ja seda senikaua, kuni saad täpselt aru, mida programm tegema peab
  2. mõtle läbi ja pane kirja, millised sammud tuleb teha probleemi lahendamiseks ehk milline on algoritm (eestikeelsete lausetena, tegevusskeemina)
  3. kirjuta valmis programmi kood, loe see läbi, otsi vigu. Sea eesmärgiks, et programmis ei oleks käivitamisel ühtegi süntaksiviga ehk õigekirjaviga. Loe siit lähemalt, millele võiks kontrollimisel tähelepanu pöörata.
  4. silu programmi koodi, kõrvaldades kõigepealt süntaksivead ja seejärel töötavat programmi testides. Aga testida ei saa muidu, kui selleks ei ole koostatud teste. Teste võte ka üksteisega jagada, et testimist efektiivsemaks muuta.
  5. Pane lühidalt kirja, kuidas ülesande lahendamine sujus, mis kõige rohkem peavalu valmistas ja mis osas targmaks said. Kui selles tegevuses tekivad mured, tuleks minuga / õppejõuga kontakti otsida.

Tagasi kursuse lehele