Inequacions lineals amb dues incògnites IV

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Les inequacions descriuen regions o parts segons l'espai on es treballa.

  • Sobre la recta real, cada inequació descriu una semirecta.[1]
  • La intersecció de dos equacions és des de una nova semirecta, un interval, un sol valor o el no res.
  • Sobre el pla real, cada inequació descriu un semiplà(part del pla que queda a un sol cantó d'una recta qualsevol).
  • La intersecció de dos equacions és una nova semirecta, un angle, una recta o el no res.

Introducció[edit]

En aquesta secció usarem funcions, per determinar més còmodament, les equacions lineals que descriu cada semiplà.

Exemples[edit]

Els quatre exemples bàsics relatius a que cal repassar abans de fer cap exercici, sobre tot buscar les diferencies entre les quatre representacions.

Inequa001.svg

Inequa002.svg

Inequa003.svg

Inequa004.svg

Observacions:

  • Les desigualtats estrictes "<" i ">" fan que la vora del semiplà sigui una línia a traços indicant que aquesta no pertany al semiplà definit.
  • Les desigualtats no estrictes "≤" i "≥" fan que la vora del semiplà sigui una línia contínua per indicar que aquesta pertany al semiplà definit.

Exemples fets[edit]

1) Representeu la regió i calculeu l'angle de cada recta donada:

a)

InequaSol001.svg

b)

InequaSol002.svg

c)

InequaSol003.svg

d)

InequaSol004.svg

c)

InequaSol005.svg

d)

InequaSol006.svg

Vegis també[edit]

Escola secundària

Notes i referències[edit]

  1. Temari del primer trimestre