Izskaidro elektromagnētisko svārstību rašanos un norisi svārstību kontūrā

From Wikiversity

Izskaidro elektromagnētisko svārstību rašanos un norisi svārstību kontūrā[1] ir viena no prasmēm, kas skolēniem jāapgūst pēc Latvijas valsts standarta 12. klases fizikas stundās.

Uzdevumi[edit]

 1. No kādiem elementiem sastāv svārstību kontūrs? Kā elementi ir savienoti?
 2. Kāda veida enerģiju uzkrāj kondensators? Kādu - spole?
 3. Attēlo grafiski kā mainās spriegums uz kondensatora klājumiem viena perioda laikā!
 4. No kādiem lielumiem ir atkarīga uzlādēta kondensatora enerģija; spoles magnētiskā lauka enerģija?
 5. Uz kādas enerģijas rēķina notiek brīvās svārstības svārstību kontūrā?
 6. Kāpēc norimst elektriskās svārstības kontūrā? Kur pazūd elektriskā enerģija?

Palīgs uzdevumu atrisināšanā[edit]

Svārstību kontūra shēma
 1. Noskaidro, kas ir svārstību kontūrs.
 2. Prot izskaidrot kondensatora darbības pamatprincipu, kā arī zina, kas ir spole.
 3. Lai uzzīmētu grafiku, uz horizontālās ass atliec neatkarīgo lielumu (spriegumu vai laiku?) un uz otras ass atkarīgo lielumu (spriegumu vai laiku?). Jāsaprot, ka spriegums sākumā ir maksimālais un pēc perioda tā vērtība atkal būs maksimālā. Līdz ar to jāizraugās atbilstoša funkcija.
 4. Kas ietekmē kondensatora enerģiju? Kas ietekmē spoles enerģiju?
 5. Kāda veida enerģijas ir svārstību kontūrā? Kura no tām varētu nodrošināt brīvās svārstības?
 6. Kādi enerģijas zudumi notiek un kāpēc?

Atsauces[edit]

 1. https://www.siic.lu.lv/fiz/fiz_prog_proj.pdf