Jadade näiteid

From Wikiversity

tagasi

Näide 1 Listi sisestamine ja väljatrükk[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Näide listi elementide läbimisest
# Kõigepealt luuakse list sisestatud nimedest (tühi string lõpetab sisestuse)
# ja seejärel trükitakse see nimekiri välja
# Sisesatmiseks while-tsükkel, väljundiks for-tsükkel

nimed = []         # Teeme tühja listi
uus_nimi = input("Sisesta nimi ")
while uus_nimi != "":   # Tsükkel töötab kuni sisendiks midagi on
  nimed += [uus_nimi]  # Nimi lisatakse listi
  uus_nimi = input("Sisesta järgmine nimi, lõpetamiseks vajuta Enterit ")
for nimi in nimed:     # Trükitakse välja kõik nimed
  print(nimi)
print("Sisestasid", len(nimed), "nime.") # Funktsioon len() tagastab listi pikkuse
print("Tänan tähelepanu eest!")

Näide 2 Listi väljatrükk indeksitega[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Näide listi elementide läbimisest
# Kõigepealt luuakse list sisestatud nimedest (tühi string lõpetab sisestuse)
# ja seejärel trükitakse see nimekiri välja
# Peetakse arvet nimede arvu üle
# Sisesatmiseks while-tsükkel, väljundiks for-tsükkel

nimed = []         # Teeme tühja listi
mitu = 0          # Loendur nimede loendamiseks
uus_nimi = input("Sisesta nimi ")
while uus_nimi != "":   # Tsükkel töötab kuni sisendiks midagi on
  mitu += 1
  nimed += [uus_nimi]  # Nimi lisatakse listi
  uus_nimi = input("Sisesta " + str(mitu + 1)+" nimi, lõpetamiseks Enter ")
for nr in range(len(nimed)):   # Trükitakse välja kõik nimed, lähtudes nime indeksist
  print(nr+1,nimed[nr])
print("Tänan tähelepanu eest!")

Näide 3 Stringi trükkimine märk haaval[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Väike näide stringide käitlemisest sümbol haaval
# Programm ei tee mitte midagi suurt ja ilusat :)
import string   # kasutatakse stringi moodulis olevaid fuktsioone
tekst = 'abcde'
for i in range(len(tekst)):
   print(tekst[i])
tekst = tekst.upper()  # Stringi muutmisel tuleb teha uus string, kui uue tulemuse võib vanasse muutujasse tagasi panna
# "Pütoonilisemal" viisil täht haaval väljatrükk:
for t2ht in tekst:
  print(t2ht)

Näide 4 Stringi kasutamine objektina[edit]

# -*- coding: ISO-8859-4 -*-
# Stringi esitäht tehakse suureks ja loendatakse a esinemine stringis
nimi = "maali maasikas"
nimi = nimi.capitalize()  # Esitähe suurendamise meetod
loendur = nimi.count("a")   # Alamstringide loendamise meetod
print("Nimi on ", nimi, "ja selles on ",loendur, " a-d.")

tagasi