Javascript/Mã nguồn JavaScript/Mả JavaScript Tìm thông tin dùng Google

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Tìm thông tin từ trang mạng tìm kiếm Google

Liên kết HTML[edit]

<a href="#" onclick="document.location.href='https://www.google.ca/search?q=' + prompt('Tìm kiếm về', 'nhạc');">Tìm thông tin từ Google</a>

Hộp tìm[edit]