Javascript

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

JavaScript (viết tắt là JS hoặc Java), được sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập trình trang mạng HTML cơ bản và theo hướng đối tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn.

Lập trình Cơ bản
Lập trình Đối tượng DOM
Thư viện mả nguồn Javascript

Xem thêm[edit]