Kiến trúc máy tính/Chương V

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search
  • Thiết bị ngoại vi: các thành phần và hệ thống liên kết.
  • Phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài