Kiến trúc máy tính

From Wikiversity
Jump to navigation Jump to search

Kiến trúc máy tính là một môn học của ngành máy tính.

Mục đích[edit]

Trang bị cho người đọc các nội dung chủ yếu sau:

 • Lịch sử phát triển của máy tính, các thế hệ máy tính và cách phân loại máy tính. Cách biến đổi cơ bản của hệ thống số, các bảng mã thông dụng được dùng để biểu diễn các ký tự.
 • Giới thiệu các thành phần cơ bản của một hệ thống máy tính, khái niệm về kiến trúc máy tính, tập lệnh. Các kiểu kiến trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị.
 • Giới thiệu cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng và nguyên lý hoạt động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. Mô tả diễn tiến thi hành một lệnh mã máy và một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, siêu vô hướng, máy tính có lệnh thật dài, máy tính véc-tơ, xử lý song song và kiến trúc IA-64.
 • Giới thiệu chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ máy tính.
 • Giới thiệu một số thiết bị lưu trữ ngoài như: đĩa từ, đĩa quang, thẻ nhớ, băng từ. Hệ thống kết nối cơ bản các bộ phận bên trong máy tính. Cách giao tiếp giữa các ngoại vi và bộ xử lý.
 • Phương pháp an toàn dữ liệu trên thiết bị lưu trữ ngoài.

Nội dung[edit]

Tài liệu tham khảo[edit]

 • Kiến trúc máy tính – Võ Văn Chín, Đại học Cần Thơ, 1997.
 • Computer Architecture: A Quantitative Approach, A. Patterson and J. Hennesy, Morgan Kaufmann Publishers, 2nd Edition, 1996.
 • Computer Otganization and Architecture: Designing for Performance, Sixth Edtion, William Stallings, Prentice Hall.
 • Principles of Computer Architecture, Miles Murdocca and Vincent Heuring (http://iiusaedu.com).
 • Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface, Patterson and Hennessy, Second Edition (http://engronline.ee.memphis.edu).