Kirjutamisülesanded

From Wikiversity
 • 1. Web2.0 ajastu

Too näide, kuidas võiks Web 2.0 ajastu lähitulevikus avaldada mõju ühe kooli/kõrgkooli/kutseõppe eriala lõpetanu tegevusele! Näiteks veebipõhine keskkond raamatupidajatele: MTÜ Eesti Raamatupidajate Kogu

 • 2. e-õpe 2.0 ajastu

Too näide ühest e-õppe 2.0 oskusest , mida sinu arvates Web 2.0 ajastul tuleks koolis/kõrgkoolis/kutsekoolis õpetada! Näiteks sobiva töövahendi valimist ja kasutamist õpitegevuses.

 • 3. Sotsiaalne tarkvara
 • 4. Blogid

Esita blogis enesetutvustus ja õpileping, mis sisaldab õpieesmärki, kasutatavat sotsiaalset tarkvara, õpitegevusi, õpitulemusi

 • 5. Sotsiaalsed järjrhoidjad

Loo oma blogi järjehoidja, kasutades viitamiseks 'kutse07'

 • 6. Vookogud

Ava kursuse ühine vookogu lehekülg ja veendu, et sinu poolt del.icio.us järjehoidjasse lisatud blogi aadress on muutunud järjehoidja infovoos nähtavaks! Järgnevalt lisab õppejõud sinu blogi infovoo vookogusse, mis võimaldab kursuslastel üksteise edusamme jälgida.


 • 7. Wikid ja ühised andme- ja tekstitöötlusvahendid

Loo ühestegevuse tekstitöötlusvahenditega oma kursuse tutvustus

 • 8. Sotsiaalsed repositooriumid

Otsi sotsiaalsest repositooriumist Youtube, Slideshare, Flickr vm. üks fail (video, esitlus, pilt) ja lisa viide sellele oma sotsiaalsesse järjehoidjasse , kasutades kursuse ühist märksõna 'kutse07'. Kontrolli, kas kursuse ühise vookogu järjehoidja voos ilmub sinu viide nähtavale ka teistele. Postita sama esitlus ka oma blogisse ja kommenteeri, miks selle valisid. Postitamiseks blogisse kopeeri postituse teksti slideshare'is või youtube's olev esitluse kood.


 • 9. Sotsiaalne õppimine kui uus paradigma

Too näide, kuidas sotsiaalse õppimise paradigma omaksvõtmine võiks kaasa aidata elukestvale õppimisele kutseõppes!


 • 10. Ennastjuhtiv õppimine

Too näide, kuidas võiks kooli/ülikooli/kutsekooli sinu poolt valitud eriala (üli)õpilane kasutada sotsiaalset tarkvata enesejuhitud õppimises?

 • 11. Sotsiaalne tarkvara õpetamisel

Millised on sotsiaalse tarkvara +/- koolis/ülikoolis/kutsekoolides õpetamisel?